ISO 9001:2008

ISO 9001 je najbolj razširjen mednarodni standard, ki določa zahteve za vzpostavitev in vzdrževanje sistema za upravljanje kakovosti.
Sistem za upravljanje kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 danes uporabljajo po vsem svetu, sistem certificiranja pa sedanjim in potencialnim partnerjem dokazuje, da bo izdelek ali storitev izpolnil zahteve glede kakovosti. Dental Centar b2 ima certifikat ISO 9001:2008, ki ga je izdala hiša za akreditiranje ICR Adriatica.
Priporočilo Evropske komisije se nanaša na uvedbo sistemskega upravljanja kakovostnih zdravstvenih storitev v vseh zdravstvenih ustanovah. Zato smo kontrolo kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO uvedli iz dveh glavnih razlogov:
  • da bi našim pacientom vedno ponujali vrhunsko storitev v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi,
  • da bi kontrolirali naše delovne procese in pravočasno ugotovili mogoče nepravilnosti pri delu. 

Skrb za naše paciente nas vodi, da stalno skrbimo za trajno kakovost in zanesljivost storitev. Z implementacijo standardov ISO od pacientov na enostavnejši način pridobimo povratne informacije, ki jih uporabimo za nenehno izboljševanje naših izdelkov in storitev.

Prednosti uvedbe standarda ISO za naše paciente

Pacienti imajo od uvedbe sistema za upravljanje kakovosti v naši ordinaciji večkratno korist:

  • nenehno izboljševanje storitev in osredotočenost na bolnike – krepitev zaupanja,
  • večja varnost pri zdravljenju zaradi spremljanja umerjanja zobozdravstvenih naprav, sterilizacije, odlaganja kužnih odpadkov ipd.,
  • boljša informiranost pacientov preko raznih komunikacijskih kanalov,
  • anketiranje zadovoljstva pacientov.

Vaš Dental Centar b2, certificirana ordinacija dentalne medicine